Expo personală Adriana Ceușescu (RO-AT) - ”Locuri și oameni”