027- Fotoclub Regionalnego Centrum Kultur

         Pogranicza w Krosne (PL)

         Krosno (Poland)

         waclawturek@vp.pl