033- Asociția Culturală  CENTER INTER ART

         Slatina-Olt (Romania)

         vice-president Valeru CIUREA

         casaciurea@yahoo.com

         www.slatinaculturala.ro