PRIMUL MUZEU DE FOTOGRAFIE DIN ROMÂNIA


                         SCURTA ISTORIE A FOTOGRAFIEI ORĂDENE: 

Artistul fotograf orădean Ștefan TÓTH István AFIAP, în calitate de președinte al Asociației Internaționale ”Euro Foto Art” și al Clubului Fotografic ”Nufărul” Oradea, a înaintat prin adresa numărul 039/ 08.07.2010 la Direcția Imobilară, înregistrată sub numărul 5179/ 19.07.2010, Consiliului Local Oradea propunerea ca după restaurarea Cetății medievale să se pună în sălile de expoziții baza primului Muzeu de Fotografie din România. Pentru a finaliza acest proiect, cunoscutul artist fotograf orădean a donat Muzeului Cetății și Orașului Oradea, din subordinea Primăriei Municipiului Oradea, toate obiectele fotografice adunate în cei 45 de activitate artistică. Pregătirea celor 858 obiecte de muzeu constând din aparatură fotografică și anexe, alte aparaturi de studio și de laborator foto analog, respectiv peste 3.000 cărți, albume de artă fotografică și caiete program, a durat mai mult de 6 luni de activitate intensă. În acest context la data de 01.08.2016 a fost semnat procesul verbal de predare – primire nr. 301007/ 24.10.2016 a bunurilor donate reprezentantului muzeului, dr. Dumitru Sim. La propunerea conducerii Muzeului, Colecția de Tehnică și Artă Fotografică a preluat numele donatorului: Ștefan TÓTH István. Inaugurarea  primului Muzeu de Fotografie din România a avut loc cu ocazia aniversării a 65 de ani de viață a cunoscutului artist fotograf, la data de 09.08.2016. După reorganizarea muzeului, care între timp a devenit Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, după semnarea în data de 25.09.2019 de către donator și Angela Lupșea, managerul muzeului, a Încheierii de autentificare nr. 4948, donația în valoarea totală de 74.603 a fost legalizată.. După doi ani, la data de 25.11.2021, prin Încheierea de autentificare 1321 Ștefan TÓTH István a mai donat prin înputernicirea stră-nepotului primului fotograf oradean, Mezey Andras din Budapesta, un număr de 41 de fotografii originale realizate de către Mezey Lajos în valoare totală de 20.500 lei. Obiectele muzeale au fost amenajate în cinci săli de expoziții, care prezintă de la apariția primelor fotografii realizate de către pictorul-fotograf Mezey Lajos, la evoluția dezvoltării fotografiei din Oradea până la apariția digitalului. 

 

                                                                                                              DOCUMENTE (click)


                   CELE MAI VECHI FOTOGRAFII REALIZATE ÎN ORADEA:

 

 

Publicul vizitator poate admira o colecție de 41 de fotografii de epocă realizate în urmă cu 150 de ani de primul fotograf orădean Mezey Lajos, ele fiind așezate în cele două vitrine din stânga. Tot aici sunt expuse și fotografiile tip portret realizate cu primul fotograf orădean în cele mai renumite studouri fotografice din Budapesta și Cegléd (HU), Cluj Napoca (RO) și Viena  

    FOTOGRAFII REALIZATE DE  EL ȘI DESPRE MEZEY LAJOS (click)  


                                        DECOR DE EPOCĂ:

 

 

Cele două vitrine sunt așezate într-un cadru de epocă, unde este expusă o masă care se integrează în atmosfera de altădată, un album de fotografie cu copertă din piele ornamentată cu un decor în relief din metal, cu marginile snituite cu foiță de aur, în care se puteau introduce  40 de fotografii de format 6 x 9 cm. Tot pe masă este așezată și o ramă specială îmbrăcată în piele, cu margini rotunjite și decorate cu un tipar manual de legătorie de artă, colorată manual, în care se puteau introduce două fotografii. O masină de scris tip Underwood și un picup cu difuzor de lemn completează decorul. În această sală este expus și cel mai vechi aparat de fotografiat de studio, confecționat din lemn, așezat pe un trepied rabatabil din lemn. 

                                        OBIECTE EXPUSE (click)


                            COLECȚIA DE TEHNICĂ FOTOGRAFICĂ:

 În cele şase vitrine sunt expuse, în ordinea evoluției, aparatale de fotografiat analog începând cu cele mai simple (tip boxă), până la cele mai complexe. Din intreaga colecție este de evidențiat aparatul de fotografiat semi-profesionsit ”Pentacon Six”, cu obiective speciale (ochi de pește și teleobiectiv de 500 mm) și anexele acestuia (teleconverter, pentaprismă). Vizitatorul va putea descoperi printre aparatele expuse și pe cel fabricat la IOR București, ”Orizont”, sau pintre aparatele de fotografiat Zenit-E cel cu logoul Olimpiadei de la Moscova din anul 1980. O adevărată ”bijuterie” este aparatul de fotografiat miniatur (cu rolfilm de 16 mm) ”Mikroma” II, fabricat la Firma ”Meopta” din fosta Cehoslovacia, așezat în tocul lui de piele. 

                             

                                       OBIECTE EXPUSE (click)


                     COLECȚIA DE CHIMICALE ȘI HÂRTII FOTOGRAFICE:

 

 

 

 

În cea de a două sală sunt expuse în cele şase vitrine seturi de soluții concentrate, chimicale și ustensiile folosite la preparea soluțiilor de developare și fixare ale filmelor și hârtiilor fotografice. Printre exponate se găsesc și cele fabricate la fosta Uzina de Materiale Fotosensibile ”Azomureș” din Târgu Mureș, precum și mascota modelată după regretatul director al uzinei, ing. Octavian Moraru. 

 

                                     OBIECTE EXPUSE (click)

  

 


                               STUDIOUL DE FOTO DE EPOCĂ:

 

Traseul de vizionare conduce pe vizitatori în următoarea sală în care este amenajat un studio de fotografiat, care cuprinde un aparat de fotografiat profesionist cu cablu lung de 1,50 m folosit pentru expuneri, precum și un parc de lumini confecționat din reflectoare în care au fost instalate fulgere electronice rusești tip ”FIL” (de mare capacitate de iluminare) în fața căruia au fost fixate hârtii de calc pentru asigurarea iluminatului uniform al studioului. Tot aici sunt expuse și diferite decoruri folosite cu ocazia fotografierii. În partea a doua a sălii cu numărul trei sunt expuse anexele folosite la uscarea, tăierea și multiplicarea hârtiilor fotografice. Tot aici sunt expuse și aparatele folosite la mixarea și proiecțiile manuale și automate ale diapozitivelor. 

                                          OBIECTE EXPUSE (click)


                                APARATELE DE MĂRIT DE EPOCĂ:

 

 

 

În următoarea sală sunt expuse aparatele de mărit tip valiză rusești, precum și cele modernizate pe parcursul anilor, lângă fiecare fiind așezate diferite tipuri de ceasuri de expunere. Tot aici este expus și un aparat de fotoreproducere de manufactură, realizat de un foarte priceput mecanic din Oradea. Cei care nu au văzut până în prezent un laborator manual pentru prelucrarea fotografiilor alb-negru și color pot vedea o ”cameră obscură” în care se pot prelucra matrialele fotosensibile analog.

                      

                       OBIECTE EXPUSE (click)


                  ISTORIA FOTOGRAFIEI ORĂDENE DIN ANUL 1976 ÎN IMAGINI:

 

 

 

 

În sala de la ieșire sunt expuse fotografii și tipărituri despre Clubul Fotografic ”Nufărul” Oradea, fondat în anul 1976 și despre Asociația Internațională ”Euro Foto Art” fondată în anul 2008, organizaţii a căror președinte de la înființare este artistul fotograf Ștefan TÓTH István AFIAP, cel care a pus bazele fotografiei contemporane în Oradea.

 

                             OBIECTE EXPUSE (click)


                               SĂLI DE EXPOZIȚII TEMPORARE:

În cele două săli laterale de expoziții temporare sunt organizate diferite expoziții de artă fotografică contemporană. În aceste săli au fost vernisate până la sfârșitul anului 2021 un număr de 56 de expoziții reprezentative de artă fotografică ale artiștilor fotografi din Oradea și România, respectiv din Europa (Germania, Italia, Olanda, Ucraina și Ungaria), Asia (China, India, Japonia și Singapore) și SUA (California). În data de 01 februarie 2021 în acest spațiu expozițional, în baza protocolului nr. 120/ 14.01.2021 încheiat cu conducerea muzeului, se mută Galeria ”Euro Foto Art”, Centru Expozițional al Federației Internaționale de Artă Fotografică Oradea – România, cel de al 17-lea din lume din totalul de 22 de centre existente pe întregul mapamond. Galeria este administrată de Asociația Internațională ”Euro Foto Art”, unicul Membru Regional din lume al Federației Internaționale de Artă Fotografică (FIAP) recunoscută de UNESCO. După reorganizarea muzeului, care din data de 01 februarie 2021 a devenit secție a Muzeului ”Țării Crișurilor” – Complex Muzeal, în baza Protocolului nr. 2838/ 21.09.2021 este garantată continuitatea funcționării expozițiilor de tehnică și artă fotografică. 

 

                                                                                      EXPOZIȚII VERNISATE (clik)

                              


                                    VIZITA DEMNITARILOR:

 

 

În cei 31 de ani de existență, Galeria ”Euro Foto Art” - Centru Expozițional al Federației Internaționale de Artă Fotografică Oradea – România a primit vizita unor ambasadori și atașați culturali acreditați în România din: Africa de Sud, Belarus, China, India, Peru și Ucraina. De asemenea, mai mulți miniștri ai culturii (Theodor Paleologu și Kelemen Hunor) au vizitat acest spațiu de expunere. Doamna Bíró Rozália, actualul președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Deputaților, a vizitat de nenumărate ori galeria și a luat cuvântul în cadrul vernisajelor organizate, încă din perioada când îndeplinea funcția de viceprimar la municipiului Oradea.                                     

                                                  (IMAGINI)