Megjelent a 2016-os naptár

 

Az „Euro Foto Art” Könyvkiadó gondozásában két formátumban, román és angol nyelven megjelent az Egyesület naptára. Ennek első része 2015 decemberében került kiadásra falinaptár formájában, és a közelmúltban asztali változatban. A “Duran`s” cég segítségével és támogatásával készült naptárt a Nemzetközi Egyesület alkotóinak legsikeresebb potréfotóiból állították össze. Az acképeken kivül megtalálhatók benne a partner szervezetek  logói, illetve a Egyesület  által szervezett három Nemzetközi Fesztivál bemutatása. - A naptárt az Egyesület grafikusa Kovács Réka szerkesztette. A színvonalas nyomdai munka a Nagyvárad-i “Duran`s” céget dícséri. - A kiadvány első részét 2015 december elején bemutatták a Peking-i Román Kulturális Intézetben, illetve a Kínai Fotóművészek Szövetségének Peking-i székhelyén. -  Az asztali naptárt  díjmentesen  kapják meg az Egyesület tagjai, partner szervezetei és támogatói a Világ minden részén.

 


Megjelent a  „Dialogus...” című katalógus

A közelmúltban jelent meg a Gura Humorului-i Kulturház által szervezett XXXV.  „Ősz Voroneţ-ben” elnevezésű Film, Diaporáma és Fotográfiai Fesztivál keretén belül a  Nemzetközi Fotóművészeti Kiállítás katalógusa.A „Dialógus”c. kiadvány  az „Euro Foto Art” Könyvkiadó gondozásában, a Gura Humorului-i Polgármesteri Hivatal, és a Helyi Tanács anyagi támogatásával látott napvilágot. A színvonalas katalógus a Gura Humorului-i Nyomdában lett kinyomtatva 48 fekete-fehér és színes oldalban. A  „Dialógus”  a „George Gavrilean” teremben megrendezett Nemzetközi Fotóművészeti Kiállítás anyagát a Nagybánya-i, Budapest-i, Kisinyov (Moldávia), Csernovitz (Ukrajna), Jászváros-i, Galac-i, Nagyvárad-i, Slatina-i (Olt), Suceava-i Szolnok-i, Csíkszereda-i és Râmnicu Vâlcea-i fotográfusok  munkáit mutatja be.


Megjelent az „Euro Foto Art”  Galéria 1990 - 2015

jubileumi katalógusa.

A jubileumi katalógus a  közelmúltban (2015.július 3-án)  jelent meg, az „Euro Foto Art” Könyvkiadó gondozásában (finanszírozási gondok miatt egy színben). A kiadvány Románia egyetlen állandó jellegű galériájának 25. évfordulójára lett kiadva. Az első cikk dr. Ramona Novicov műkritikus tollából:  „Egy negyed évszázad szépsége az Euro Foto Art Galériában” címmel  jelent meg. -„Egy betejesült álom” cimmel Tóth István AFIAP írta le véleményét a nagyváradi Galéria eltelt negyed évszázadáról. „Következetes értékteremtés” címmel Szűcs László író, lapszerkesztő írta le véleményét a  kiállítások rendezésével  kapcsolatos kitartó, és önzetlen munkáról.- Ezt követően  fel van sorolva a negyed évszázad alatt az „Euro Foto Art” Galériában megnyitott 500 kiállítás. A katalógusban mintegy 138 különböző megnyitókon készített kép gazdagítja a kiadvány színvonalát. - Nem felejtették ki a jubileumi katalógusból azokat az önkéntes munkatársakat, akik művészi zenei produkcióikkal színesítették a 25 év megnyitóinak hangulatát. - Az album összeállítását az „Euro Foto Art” Könykiadó igazgatója Tóth István AFIAP fotóművész, a digitális szerkesztést  Claudiu Szabó EFIAP fotóművész végezte. - A jubileumi katalógus román, magyar és angol nyelven, a Bihar Megyei Tanács, a  Bihari Országos Turisztikai Információs és Promóciós Központ, a „Várad” c. folyóirat és a Nagyszebeni Nyomda támogatásával jelent meg. A különleges nyomdai kivitel a Nagyszebeni Nyomdát dícséri. A jubileumi katalógust el fogják juttatni a Galériában kiállító fotóművészeknek, illetve mindazoknak akik támogatták az „Euro Foto Art” Galéria kiállítási programjait.


Az új Euro Foto Art Könyvkiadó

A közelmúltban Bukarestben, Románia Nemzeti Könytár ISBN Nemzeti Központjában hivatalosították az „Euro Foto Art” Egyesület keretén belül működő „Euro Foto Art” Könyvkiadót. 2013 augusztus 26-án az Egyesület elnöke Tóth István AFIAP fotóművész felutazott a román főváros Nemzeti Könyvtárában, hogy bemutassa az elismréshez szükséges dokumentumokat, illetve, hogy felvegye a 1041/ 2013 augusztus 26-i hivatalos dokumentumot. Az új kiadó több művészi album, fotóművészeti nyomtatott és CD katalógus, illetve a fotóművész népszerüsítését szolgáló nyomtatvánt fog kiadni.