Vernisaj la Muzeul orașului Oradea (20.02.2020)/ Opening at the Oradea City Museum / Megnyitó a Nagyvárad városi Múzeumban (2020.02.20).

RO/ EN/ HU


Vernisaj la Muzeul orașului Oradea (30.01.2020)/ Opening at the Oradea City Museum / Megnyitó a Nagyvárad városi Múzeumban (2020.01.30).

 

RO/ EN/ HU


Vernisaj de excepție în Galeria Euro Foto Art, Centru Expozițional FIAP Oradea - Romania/ Exceptional opening in Euro Photo Art Gallery, FIAP Exhibition Center Oradea - Romania Különleges megnyitó: Euro Foto Art, Galéria Nagyváradi - Románia  FIAP KIállítási Központban.                 (RO / EN / HU)


Vernisaj de excepție la Muzeul orașului Oradea - Complex Cultural/ Exceptional opening at the Oradea City Museum - Cultural Complex / Kiválló megnyitó a Nagyvárad városi Múzeum - Kúlturális Központban.              (RO/ EN/ HU)


Vernisaj deosebit în Galeria ”Euro Foto Art” Oradea/ Exceptional opening in ”Euro Foto Art” Oradea. Különleges megnyitó a Nagyváradi ”Euro Foto Art”  Galériában. (RO/ EN/ HU).


Vernisaje maraton în cadrul Festivalului Fotografiei Chinzez/ Marathon openings at the Chinese Photography Festival/ Maraton megnyitók a Kínai Fotográfiai Fesztivál keretén belül. (RO/ EN/ HU).


Vernisaj deosebit în Galeria ”Euro Foto Art” Oradea/ Exceptional opening in ”Euro Foto Art” Oradea / Különleges megnyitó a Nagyváradi ”Euro Foto Art”  Galériában.( RO/ EN/ HU)


Vernisaj deosebit în Galeria ”Euro Foto Art” Oradea/ Exceptional opening in ”Euro Foto Art” Oradea /Különleges megnyitó a Nagyváradi ”Euro Foto Art”  Galériában.

( RO/ EN/ HU)


Vernisaj deosebit în Galeria ”Euro Foto Art” Oradea/ Exceptional opening in ”Euro Foto Art” Oradea/Különleges megnyitó a Nagyváradi ”Euro Foto Art”  Galériában.( RO/ EN/  HU)


Vernisaj deosebit în Galeria ”Ștefan Vilidár István” Oradea/ Exceptional opening in "Ştefan Vilidár István" Gallery Oradea/ Különleges megnyitó a Nagyváradi ” Ștefan Vilidár István  Galériában.(ROENHU)


O expoziție deosebită în Muzeul Orașului Oradea/ A new exhibition in the Oradea City Museum / Egy újabb kiállitás a Nagyváradi Városi Múzeumban.(RO/  EN/ HU)


Vizita artiștilor fotografi din Yokohama (JP)/ Visit of artist photographers from Yokohama (JP)/ Yokohama (JP) fotóművészek látogatása. Vernisaj deosebit în Galeria ”Ștefan Vilidár István” Oradea/ Exceptional opening in "Ştefan Vilidár István" Gallery Oradea/ Különleges megnyitó a Nagyváradi ” Ștefan Vilidár István” Galériában (RO/ EN/ HU).


Vernisaj deosebit în Galeria ”Ștefan Vilidár István” Oradea/ Exceptional opening in "Ştefan Vilidár István" Gallery Oradea/ Különleges megnyitó a Nagyváradi ” Ștefan Vilidár István” Galériában.

RO/ EN/ HU


 Vernisaj deosebit la Cluj Napoca/ Exceptional opening in Cluj Napoca / Különleges megnyitó Kolozsváron

(RO/ EN/ HU)


R E M E M B E R  2  0  1  9


MEZEY LAJOS (1820 - 1880)Un vernisaj excepțional / Exceptional opening / Különleges megnyitó !(RO / EN / HU)


Primul vernisaj în anul 2020 la Muzeul orașului Oradea - Complex Cultural/ The first opening in 2020 at the Oradea City Museum - Cultural Complex/ Az én első kiállítása Nagyvárad városi Múzeum - Kúlturális Központban. (RO/ EN/ HU)

2020 MÁJUS 18-TÓL ! 

Un vernisaj de excepție în Galeria ”Ștefan Vilidár István”/ An exceptional opening in the ”Stefan Vilidár István” Gallery/ Egy különleges megnyitó a ”Ștefan Vilidár István” Galériában.

(RO/ ENHU).


O nouă expoziție  în Muzeul Orașului Oradea/ A new exhibition in the Oradea City Museum / Egy újabb kiállitás a Nagyváradi Városi Múzeumban. (RO, EN, HU).


 Expo fotorepoterilor Bihoreni la Debrecen (HU)/ Expo of Bihor's photojournalists in Debrecen (HU)/ Bihari Fotóriporterek kiállítása Debrecenben.(RO/  EN/ HU)


 Vernisaj deosebit în Galeria ”Ștefan Vilidár István” Oradea/ Exceptional opening in "Ştefan Vilidár István" Gallery Oradea/ Különleges megnyitó a Nagyváradi ” Ștefan Vilidár István  Galériában.

( RO/ EN/ HU)


Vernisaj deosebit în Galeria ”Ștefan Vilidár István” Oradea/ Exceptional opening in "Ştefan Vilidár István" Gallery Oradea/ Különleges megnyitó a Nagyváradi ” Ștefan Vilidár István”  Galériában.( RO/ EN/ HU)


Vizita artiștilor fotografi din Yokohama (JP)/ Visit of artist photographers from Yokohama (JP)/ Yokohama (JP) fotóművészek látogatása.

(RO/ EN/ HU)


Vernisaj deosebit în Galeria ”Euro Foto Art” Oradea/ Exceptional opening in ”Euro Foto Art” Oradea / Különleges megnyitó a Nagyváradi ”Euro Foto Art”  Galériában. (RO/ EN,/ HU)


Vernisaj deosebit în Galeria ”Euro Foto Art” Oradea/ Exceptional opening in ”Euro Foto Art” Oradea /Különleges megnyitó a Nagyváradi ”Euro Foto Art”  Galériában.(RO/ EN/ HU)


Vernisaj deosebit în Galeria ”Euro Foto Art” Oradea/ Exceptional opening in ”Euro Foto Art” Oradea / Különleges megnyitó a Nagyváradi ”Euro Foto Art”  Galériában.(RO,ENHU) 


 Vernisaj deosebit la Cetatea Oradea/ Exceptional opening in medieval Fortess Oradea / Különleges megnyitó a Nagyváradi Várban (ROENHU)


FEBRUARIE:

- 01 Camelia Iordache (RO)

- 04 Becze Noémi (ES)

- 06 Ágoston Zsolt (RO)

- 09 Marton Monica (RO)

- 13 Rusu T. Victor (RO)

- 14 Păunaş Nicoleta-Cristina (RO)

- 22 Lazar Emese (IRL)

- 25 Radui Elemér-Szabolcs (RO)

 - 28 Csiki-Dovin Erika (RO)


”CU APARATUL DE FOTOGRAFIAT PRIN PENITENCIARE”

în parteneriat cu Asociația Internațională ”Euro Foto Art”

Coordonator proiect: Ștefan Toth

Primul vernisaj  în Galeria ”Ștefan Vilidár István”/  The first opening in the ”Stefan Vilidár István” Gallery/ Első kiállítás a  ”Stefan Vilidár István” Galériában.               ( RO / EN / HU)


Un vernisaj cu multe surprise. An opening with many surprises. Megnyitó sok meglepetéssel

(RO/ EN/ HU).


 

Inaugurarea Centrului Expozițional FIAP Oradea - România/ Inauguration of the FIAP Exhibition Center Oradea - Romania/A FIAP Nagyvárad - Románia Kiállítási Központ avató ünnepsége. (RO/ EN/ HU).


Vernisaj deosebit în Sighetu Marmației/ Exceptional opening in Sighetu Marmației /Különleges megnyitó Máramarosszigeten.(ROEN/ HU)


Vernisaj deosebit în Galeria ”Ștefan Vilidár István” Oradea/ Exceptional opening in "Ştefan Vilidár István" Gallery Oradea/ Különleges megnyitó a Nagyváradi ” Ștefan Vilidár István  Galériában.

 ( RO/ EN/ HU)


 O nouă expoziție  în Muzeul Orașului Oradea/ A new exhibition in the Oradea City Museum / Egy újabb kiállitás a Nagyváradi Városi Múzeumban.( RO/ EN/ HU)


Vernisaj deosebit în Galeria ”Ștefan Vilidár István” Oradea/ Exceptional opening in "Ştefan Vilidár István" Gallery Oradea/ Különleges megnyitó a Nagyváradi ” Ștefan Vilidár István  Galériában.(RO/ EN/  HU)


 

Expoziția Varga Erzsébet Mandy Oradea (RO) în Algyő (HU)/ Exhibition Varga Erzsébet Mandy from Oradea (RO) in Algyő (HU)/ / Nagyváradi Varga Erzsébet Mandy kiállítása Algyőn (HU)/.

(RO/  EN/  HU)


Vernisaj deosebit în Galeria ”Ștefan Vilidár István” Oradea/ Exceptional opening in "Ştefan Vilidár István" Gallery Oradea/ Különleges megnyitó a Nagyváradi ” Ștefan Vilidár István”  Galériában.       RO/ EN/ HU


Expoziție deosebită de 8 Martie/ Special exhibition with occasion March 8th/ Különleges kiállitás Március 8-ra.(ROENHU)Lansarea Festivalului Internațional de Fotografie C.P.Sz/ Launch of the International Photography Festival C.P.Sz/ Sz.P.K Nemzetközi Fesztivál avató ünnepsége

RO

EN

HU


 

Masă festivă comună de Crăciun/ Common Christmas festive meal/ Karácsonyi közös díszvacsora.

RO

EN

HU

 Comemorarea victimelor Holochaustului/ Commemoration of Holocaust victims / Holokauszt áldozatainak megemlékezése

RO

EN

HU


Vernisaj la Sighetu Marmației/ Opening ceremony at Sighetu Marmatiei / Megnyitó ünnepség Máramarosszigeten

RO

EN

HU


 

Ștefan Tóth AFIAP premiat la București/ Ștefan Tóth AFIAP Awarded at Bucharest/ Tóth István AFIAP díjazott Bukarestben.

RO

EN

HU

 Vernisajul expoziției ”Dunărea Europei” / The opening of the "Danube of Europe" exhibition/ ”Európa Dunája” kiállítás megnyitója

RO

EN

HU


Vernisajul expoziției fotoreporterilor Bihoreni/ The opening of the exhibition of photo reporters in Bihor/ Bihari fotóriporterek kiállításának megnyitója

RO

EN

HU


Vernisaj deosebit în Cetatea medievală Oradea/ Outstanding opening at the Oradea Medieval Fortress/ Különleges megnyitó a Nagyváradi Középkori Várban

RO

EN

HU

  

Vernisaj cu emoții în Cetatea Oradea/ Opening with emotions in Oradea Citadel/ Megnyitó érzelmekkel a Nagyváradi Várban

RO

EN

HU

 Închiderea Festivalului Fotografiei Chineze/ Closing the Chinese Photography Festival/  A Kínai Fotográfiai Fesztivál záró ünnepsége

RO

EN

HU

 

 

Vernisaj deosebit la Suceava/ Great opening in Suceava/ Különleges megnyitó Suceavan

RO

EN

HU

 

 

Vermisajul expoziției de fotografie Gellén Judit - Balogh Imre din Szolnok (HU)/The opening of the exhibition Gellén Judit - Balogh Imre from Szolnok (HU)/ Gellén Judit - Balogh Imre fotókiállítása Szolnok (HU)

RO

EN

HU

 

Expoziția de fotografie  ”China Pitorească” în Békéscsaba (HU)- China Picturesque PhotoExhibition in Békéscsaba (HU)/ Festői Kína fotókiállítás Békéscsabán

RO

EN

HU

 

China văzută de artiști fotografi din Oradea/ China seen by artists photographers from Oradea/ Kína ahogyan a Nagyvárad-i fotóművészek látták

ROENHU

 

 

 

Artist fotograf din Macao expune în Oradea (RO)/ Artist photographer from Macao expose in Oradea (RO)/ Makaó-i fotóművész kiállítása Nagyváradon

 

RO

EN

HU

 

 

 

Două săptămâni deosebite în Japonia !/ Two special weeks in Japan !/ Két különleges hét Japánban !

RO

EN

HU

 

 

Intrevedere în Tokyo/ Meeting in Tokyo/ Találkozó Tókióban

03.11.2018

RO

EN

HU

Personala Fülöp Jenő AFIAP din Tg. Mureș la Oradea/ Personal exhibition Fülöp Jenő AFIAP from Tg. Mures in Oradea/ Fülöp Jenő AFIAP  fotóművész kiállítása Nagyváradon

ROENHU

 

Lansarea Festivalului Fotografiei Chineze în România/ Launch of the Chinese Photo Festival in Romania/ A Kínai Fotográfiai Fesztivál avató  ünnepsége

RO

EN

HU

 

Cetatea Medievală Oradea

The Medieval Fortress Oradea

Nagyváradi középkori Vár

Vernisajul expoziției/ Opening of the exhibition/ Kiállítás megnyitó

19.09.2018, ora 18:00 hour

RO

EN

                   HU

 

 FOTOCLUB ”BAKONY”

Veszprém (HU)

Vernisajul expoziției/ Opening of the exhibition/ Kiállítás megnyitó

07.09.2018, ora 18:00 hour

RO

EN

                   HU

 

100 ANI ÎMPREUNĂ/ 100 YEARS TOGETHER/ 100 KÖZÖS ÉV

Vernisajul expoziției/ Opening of the exhibition/ Kiállítás megnyitó

05.09.2018, ora 17:00 hour

RO

EN

HU

 

MONICA MARTON

Vernisajul personalei/ The opening of the staff/ Egyéni tárlat megnyitója

”Ștefan Vilidár István” Gallery

03.09.2018, ora 18:00 hour

RO

EN

HU

Membrii Fotoclubului ”Prisma” din Miercurea Ciuc expun în Oradea/ Members of "Prisma" Photo Club in Miercurea Ciuc exhibit in "Oradea/ A Csíkszeredai Prisma Fotóklub tagjai állítanak ki Nagyváradon

RO

EN

HU

 

Expoziția artistului fotograf Labancz István  în Cetatea  Oradea/ Exhibition of artist Labbancz István  in Oradea Fortress- Labancz István kiállítása a Nagyváradi Várban

RO

EN

HU

Vernisajul expoziției Photograpy Creative Union Penza (RUSS) în Oradea/ The opening of the Photograpy Creative Union Penza (RUSS) exhibition in Oradea

RO 

ENG

HU

Artistul fotograf Vicent LIEW din Singapore expune în Oradea/ Vicent LIEW photographer from Singapore exhibits in Oradea/
Vicent LIEW Singapur-i fotóművész Nagyváradon.

RO

EN

HU

 

 

Vernisajul expoziției ”WPG Meeting in Nepal” la Oradea/ Opening of the WPG Meeting in Nepal/  ”WPG Meeting in Nepal” kiállítás megnyitója Nagyváradon.

RO

ENG

HU

 

 

Universitatea MAFOSZ (HU) la Oradea și județul Bihor/ MAFOSZ (HU) University in Oradea and Bihor County/ MAFOSZ Egyetem Nagyváradon és Bihar megyében.

RO

EN

HU

Artistul fotograf Jill SNEBSY MFIAP expune în Oradea (RO)/ Exhibition Photographer artist Jill SNEBSY MFIAP  in Oradea (RO)/  Jill SNEBSY MFIAP Dél-Afrika-i fotóművész Nagyváradon állít ki.

RO

EN

HU

 

 

Vernisaj impresionant/ Impressive Opening/ Megható kiállítás megnyitó.

RO

EN

HU

Vernisaj fără precedent în Cetatea Oradea/ Unprecedented opening in the Oradea Fortress/ Példátla megnyitó a Nagyváradi Középkori Várban.

RO

EN

HU

 

Vernisaj deosebit/Great opening/ Különleges megnyitó

Galeria EURO FOTO ART

vineri/ friday/ péntek

25 mai 2018, ora 18:00

RO

EN

HU

 

Un nou vernisaj în Cetatea Medievală Oradea/ New opening in Oradea Medieval Fortress/ Újabb kiállítás a Nagyváradi Középkori Várban

RO

EN

HU

 

Vernisaj deosebit la Muzeul Orașului Oradea/ Special opening at the Oradea City Museum/ Különleges megnyitó a Nagyvárad Városi Múzeumban

RO

EN

HU

 

Lansarea Festivalului Fotografiei Europene/ Launch of the European Photography Festival/ Megnyílt az Európai Fotográfiai Fesztivál: 08.05.2018

RO

EN

HU

 

Vernisaj în Sinagoga Neologă SION din Oradea/ Opening in the ZION Neolog Synagogue/ Megnyitó a Nagyváradi ZION Neoloóg Zsinagógában

17.04.2018, ora 18:00

RO

HU

EN

 

Vernisaj în Muzeul Cetății și Orașului Oradea/ Megnyitó a Vár és Városi Múzeumban/ Opening in the Museum of the Fortress &City of Oradea

RO

HU

EN

Vernisaj deosebit în Galeria  ”Ștefan Vilidár István / Különlegese megnyitó a ”Ștefan Vilidár István”  Galériában/ Great opening in the  Gallery
”Ștefan Vilidár István”

RO HU EN